POHiD publikuje raport CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji opracowała raport CSR prezentujący dobre praktyki firm członkowskich w obszarze zrównoważonego rozwoju. Raport przybliża działania podejmowane przez naszych członków m.in. na rzecz: środowiska i neutralności klimatycznej, zrównoważonej konsumpcji i transformacji żywieniowej, odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w odniesieniu do wszystkich interesariuszy, cyfryzacji sektora.

Jak podkreśliła we wstępie do raportu Renata Juszkiewicz, prezes POHiD: Na przestrzeni trzech dekad działalności międzynarodowych sieci handlowych w Polsce zmieniło się w sposób zasadniczy otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje współczesny handel. Globalny kryzys klimatyczny i środowiskowy zagraża przyszłości naszego gatunku, co wymaga podjęcia natychmiastowych i stanowczych działań naprawczych – zmiany nawyków i postaw społeczeństwa oraz transformacji gospodarki.

Firmy członkowskie POHiD są od lat liderami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategię zrównoważonego rozwoju opierają na pięciu filarach:

  • ZIELONA PLANETA,
  • ŚWIADOMY KONSUMENT i SPRAWIEDLIWE SPOŁECZEŃSTWO,
  • ZRÓWNOWAŻONY ASORTYMENT,
  • ODPOWIEDZIALNY BIZNES,
  • TRANSFORMACJA CYFROWA.

Pełna treść raportu pod poniższym linkiem:

POHID-RAPORT_CSR