EuroCommerce

EuroCommerce jest najwięksą europejską organizacją handlową powstała w 1993 r z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje 6 milionów detalistów, hurtowników a jej członkami są federacji handlu z 31 krajów oraz wiodące europejskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego I hurtowego.

Polski handel jest obecny w EuroCommerce poprzez członkostwo POHiD od 2013 roku Renata Juszkiewicz, pełni funkcję Wiceprezydenta EuroCommerce, odpowiedzialnego za sprawy związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Misją EuroCommerce jest  promocja i obrona interesów handlu w instytucjach wspólnotowych tj.Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego I  i innych oinstytucjach unijnych.

Priorytety polityki EuroCommerce opierają się na  trosce o dobro konsumenta, oraz poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji. Zasady biznesowego fair play oraz priorytetowe potraktowanie konsumentów pre-definiują zaangażowanie EuroCommerce  w realizację idei CSR, w różnego rodzaju dialogi wielostronne z organizacjami biznesu i społecznymi oraz w aktywności eksperckie na rzecz powstawania dobrego prawa wspólnotowego.

EuroCommerce stoi na czele obrony wartości takich jak konkurencyjność oraz zrównoważony i sprawiedliwy handel.