Organy statutowe

Prezes Zarządu
Renata Juszkiewicz

Wiceprezesi Zarządu
Marcin Langowski (Pepco)
Tareck Ouaibi (Carrefour)
Małgorzata Piekarska (Auchan)
Paweł Stolecki (JMP)

Skarbnik
Marcin Łojewski (Kaufland)

Członkowie Zarządu
Anna Grabowska (Żabka)
Michał Nowaczyk (Lidl)
Sławomir Rogowiec (Castorama)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krystyna Koniarek-Dymecka (Transgourmet)

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Gajewski (Galec)
Antoine Leveilley (Schiever)