Kampania promocyjna “Jem bo polskie”

Warszawa, 8 października 2014 r.

Informacja prasowa POHiD
w sprawie
kampanii promującej zakup i konsumpcję polskich jabłek „Jem bo polskie”

1 października 2014 r. ruszyła kampania promocyjna „Jem bo polskie”, organizowana pod auspicjami Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W kampanii biorą udział firmy handlowe należące do POHiD, tj. Auchan Polska, Carrefour Polska, Galec (Leclerc), Jeronimo Martins Polska, Lidl Polska, Kaufland Polska Markety, Metro Group/Makro Cash&Carry, Schiever Polska, Selgros Polska, Tesco Polska, Żabka Polska.

Celem kampanii jest promocja polskich jabłek oraz innych owoców i warzyw, przez poszerzenie rynku ich zbytu. Kampania ma zachęcić konsumentów do zwiększenia zakupów polskich jabłek i tym samym – poprzez zwiększenie obrotu – wesprzeć producentów w zderzeniu z trudną sytuacją nadpodaży. Środowisko POHiD pragnie zamanifestować swą solidarność z innymi uczestnikami łańcucha dostaw owoców i warzyw oraz podkreślić, że dystrybucja jest integralną częścią sektora żywnościowego. Kampania ma zwrócić uwagę konsumentów na konieczność pomocy polskim rolnikom i sadownikom.

Na potrzeby kampanii stworzono identyfikujące logo „Jem bo polskie”, wykorzystywane w materiałach marketingowych firm oraz materiałach komunikacyjnych POHiD. Logo umieszczane będzie:

  • W gazetkach reklamowych i katalogach promocyjnych
  • W spotach radiowych i telewizyjnych
  • Na billboardach
  • Przy oznaczaniu stoisk i ekspozycji na powierzchniach handlowych
  • Na plakatach w sklepach
  • Na stronach internetowych

Łączne środki przeznaczone przez handel na sfinansowanie kampanii szacowane są na ok. 20 mln złotych.

Projekt ma charakter otwarty i akceptuje się przystąpienie doń firm handlowych nie należących do Organizacji. Ich ilość sprzyja maksymalizacji celów projektu – zwiększenia sprzedaży jabłek na rynku krajowym, rynkach Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich.

Zakłada się, że w trakcie trwania projektu, zakrojonego na czas pomiędzy 1 października a 31 grudnia br., uda się uzyskać ok. 15-20% wzrost sprzedaży i zredukować znaczącą część powstałej nadpodaży owoców. Skala sprzedaży pozwoli dostawcom jabłek uzyskać przychody, kompensujące straty powstające wskutek załamania rynków wschodnich i zwłoki w uruchomieniu środków UE.

  1. Prezentacja z konferencji prasowej
  2. Logo kampanii „Jem bo Polskie”
  3. Informacje dodatkowe