POHiD publikuje broszurę informacyjną nt. współpracy sieci handlowych z Caritas Polska

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji opublikowała broszurę informacyjną „Dobre praktyki sieci handlowych w ramach współpracy z Caritas Polska”. Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia działania charytatywne firm członkowskich POHiD na rzecz osób potrzebujących, realizowane w partnerstwie z Caritas Polska.

Pandemia, inflacja, a ostatnio wojna w Ukrainie, zmieniły krajobraz gospodarczy w naszym kraju. Niekorzystny splot czynników ekonomicznych i geopolitycznych skutkuje pauperyzacją polskiego społeczeństwa. Polacy borykają się z rosnącymi kosztami życia, m.in. wzrostem cen żywności, usług, energii, paliw, opłat za mieszkanie, rat kredytów. Jak pokazują najnowsze badania, inflacja najmocniej uderza w Polaków o najniższych dochodach. Aż 66 proc. osób w tej grupie oszczędza na jedzeniu. W obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku siły nabywczej konsumentów nadrzędnym priorytetem sieci handlowych zrzeszonych w POHID jest ograniczanie wzrostu cen, tak aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym najgorzej sytuowanym, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty – wyjaśniła w przedmowie Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Prezes POHiD wskazała na wkład branży w rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju: Międzynarodowe sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od ponad 30 lat istotnym elementem krajobrazu gospodarczego Polski, stanowiąc siłę napędową handlu i całej gospodarki. Dotychczas zainwestowały w naszym kraju ponad 60 mld euro i stworzyły blisko 250 tys. miejsc pracy. Ugruntowana pozycja na polskim rynku oraz zgromadzony kapitał materialny, ludzki i społeczny predestynują sieci handlowe do podejmowania nadzwyczajnych wyzwań w obronie osób pokrzywdzonych przez los. Dlatego też, jako firmy odpowiedzialne społecznie, włączają się aktywnie w życie lokalnych społeczności, szukając możliwości niesienia pomocy.

Od 2019 roku firmy członkowskie POHiD przekazały za pośrednictwem Caritas Polska pomoc finansową o wartości 70 mln zł oraz 11 tys. ton żywności. Działania charytatywne sieci handlowych na rzecz potrzebujących obejmują: pomoc żywnościową, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne. Beneficjentami pomocy są: polskie rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem, migranci i uchodźcy.

Sieci handlowe są partnerem strategicznym Caritas Polska, a współpraca z nimi jest wysoko oceniana przez dyrekcję Caritas. Szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować do wszystkich sieci handlowych zrzeszonych w POHiD, które jako darczyńcy wspierają naszą misję niesienia pomocy osobom potrzebującym w ramach różnego rodzaju programów społeczno-edukacyjno-charytatywnych skierowanych do jednostek i kategorii społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok realnego wsparcia finansowo-rzeczowego przekazywanego na rzecz Caritas Polska, sieci handlowe wspierają także nasze działania w zakresie rekompensowania braków żywieniowych i dbałości o zdrowie, uwzględniając oczywiście realne problemy i potrzeby naszych beneficjentów – podkreślił Ks. dr Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Od ponad trzech dekad, a szczególnie teraz – w obliczu galopującej inflacji – międzynarodowe sieci handlowe chronią Polaków przed pauperyzacją i wykluczeniem społecznym, wyrównują szanse oraz zapewniają prawo do godnego życia, wolnego od stygmatyzacji i lęku – podsumowała prezes POHiD.

BROSZURA dostępna jest pod poniższym linkiem:

broszura_POHiD_Dobre praktyki sieci handlowych w ramach współpracy z Caritas Polska