POHiD apeluje do Rządu RP o zaskarżenie dyrektywy tytoniowej do ETS

Warszawa, 22 maja 2014 r.

Apel POHiD
o zaskarżenie nowej dyrektywy tytoniowej
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), zwróciła się do Premiera Rządu RP z apelem o zaskarżenie nowej dyrektywy tytoniowej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Wyrażając uznanie dla działań Rządu RP, który zablokował część szkodliwych zapisów zawartych w dyrektywie tytoniowej, jesteśmy zaniepokojeni, że (mimo sprzeciwu Polski), utrzymany został w dyrektywie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Uderzy to w Polskę w sposób nieproporcjonalny w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, jako że papierosy mentolowe stanowią aż 20% polskiego rynku. Wejście przepisu w życie w roku 2020 przesunie tę olbrzymią część rynku do szarej strefy. Stracą na tym sprzedawcy i dystrybutorzy papierosów, zatrudniający w Polsce 500 000 osób.

Naszym zdaniem wejście w życie dyrektywy tytoniowej stanowi zagrożenie dla handlu, dochodów Skarbu Państwa i polskiej gospodarki:

  • Wyroby tytoniowe stanowią znaczącą część obrotów sklepów. Wycofanie papierosów mentolowych może doprowadzić do obniżenia poziomu zakupów o ok. 5%, co pogorszy wyniki ekonomiczne wielu tysięcy sklepów w Polsce, szczególnie tych mniejszych.
  • Wycofanie papierosów mentolowych to kolejny negatywny impuls dla dochodów Skarbu Państwa i to odczuwalny zarówno w zmniejszonych dochodach z akcyzy na papierosy (zmniejszenie asortymentu) oraz w zmniejszonych dochodach z tytułu podatku CIT odprowadzanego przez polski handel (zmniejszona sprzedaż). Tu należy przypomnieć, że spadek dochodu z akcyzy na papierosy w 2013 r. jest oceniany na ok. 800 mln złotych.
  • Wprowadzenie dyskryminujących dla Polski regulacji można odebrać jako działanie szkodliwe dla kluczowego elementu polskiej gospodarki jakim jest handel (popyt wewnętrzny), mający udział w polskim PKB na poziomie ok. 16,8%. Jest to szczególnie niepokojące w sytuacji kiedy siła naszej gospodarki jest polską racją stanu, a optymistyczne prognozy dla Polski są oparte na utrzymaniu stabilnego wzrostu PKB w granicach powyżej 3%.

Dodatkowo, wielu ekspertów wskazywało, że wątpliwa jest podstawa prawna dyrektywy tytoniowej, czyli oparcie jej na artykule 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dlatego, w obliczu narastającej dyskusji wokół możliwości zaskarżenia dyrektywy tytoniowej z powodu wątpliwości prawnych, apelujemy do Rządu RP o zaskarżenie nowej dyrektywy tytoniowej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.