Komunikat POHiD w sprawie projektu „Jem bo polskie”

Warszawa 29 września 2014 r.

Komunikat POHiD
po spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie projektu „Jem bo polskie”

W dniu 28 września 2014 r., podczas Targów „Polagra Food 2014”, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął przedstawicieli firm handlowych należących do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji . Na spotkaniu poinformowano Ministra o kampanii promocyjnej „Jem bo polskie”, organizowanej pod auspicjami POHiD. Minister przychylił się do prośby o udzielenie patronatu kampanii oraz zapewnił o poparciu dla tak zakrojonej inicjatywy.

Celem kampanii „Jem bo polskie”, planowanej na październik – grudzień 2014, jest pomoc producentom owoców (w tym szczególnie jabłek) i warzyw, przez poszerzenie rynku ich zbytu. Kampania ma zachęcić konsumentów do zwiększenia zakupów polskich jabłek i tym samym – poprzez zwiększenie obrotu – wesprzeć producentów w zderzeniu z trudną sytuacją nadpodaży. Zakłada się, że skala sprzedaży pozwoli dostawcom jabłek uzyskać przychody, kompensujące straty powstające wskutek załamania rynków wschodnich i zwłoki w uruchomieniu środków UE.

Wkrótce zwołana zostanie konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostaną założenia, koncepcja realizacyjna, oczekiwane efekty dla uczestników rynku i konsumentów oraz ramowe wskaźniki kampanii.