Komunikat POHiD w sprawie Apelu Ministra Rolnictwa o zaprzestanie wymuszania cen dumpingowych

Warszawa, 5 września 2014 r.

Komunikat
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
w sprawie
konferencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz „Apelu Ministra do sieci handlowych o zaprzestanie wymuszania na dostawcach owoców i warzyw cen dumpingowych”, opublikowanego 4 września

Na kanwie wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr-a Marka Sawickiego oraz opublikowanego przez resort rolnictwa Apelu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) pragnie poinformować opinię publiczną o okolicznościach i faktach, nie potwierdzających obaw i konstatacji Ministra:

1.W segmencie rynku owoców i warzyw mamy do czynienia z gigantyczną nadpodażą, ocenianą na ok. 15-20% podaży normalnej, nie podwyższanej sankcjami rosyjskimi i ich skutkami na innych rynkach. Zakładamy, że Minister wie, iż nie sposób utrzymać cen na wysokim poziomie. Nie ma więc chyba mowy o dumpingu. Nie ma też podstaw do przypisywania sieciom handlowym intencji i działań nadużywających trudną sytuację producentów wymienionych kategorii. Przeciwnie – od samego początku podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży krajowej i eksportowej tych produktów.

2.Odbywały się spotkania z Ministrem i przedstawicielami organizacji producenckich, Uczestniczyliśmy też w pracach gremiów resortowych zajmujących się skutecznym sprostaniem wyzwaniu kryzysowemu, przygotowując dokumenty, analizy, spotkania robocze. W żadnych jednak okolicznościach nie były dyskutowane kwestie cen, gdyż mogłoby to być potraktowane jako naruszenie przepisów antymonopolowych.

3.Łagodzenie skutków embarga jest wyzwaniem dla całej gospodarki, w tym oczywiście handlu. Potrzebna jest rozmowa o poszerzeniu kanałów sprzedaży eksportowej oraz stworzenie promocyjnych preferencji sprzedażowych dla owoców najwyższej jakości, zdolnych zachować rynki pomimo silnych tendencji deflacyjnych, groźnych dla wszystkich uczestników łańcucha wartości. Takie podejście pomogłoby ratować sprzedaż tego, co w ofercie polskiego rolnictwa i handlu najcenniejsze.

4.Spadek cen nastąpił wszędzie – nie tylko w sieciach, gdzie sprzedaje się ok. 20% owoców i warzyw konsumpcyjnych. Nastąpił on też na bazarach, w hurtowniach i w małych sklepach, a nawet jest procentowo większy – nie mówiąc o spadkach cen oferowanych przez przetwórców. Nie jest winą handlu sieciowego powstanie tych zjawisk, ani też to, że najboleśniej uderzają one w producentów drobnych, dominujących w naszym rynku produkcji żywności.