Ustawa o podatku podpisana przez Prezydenta

Ustawa o podatku podpisana przez Prezydenta

30 lipca br. Prezydent podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej i wchodzi ona w życie 1 września 2016 r.

Ustawa wprowadza dwie stawki podatku: 0,8% od przychodu 17-170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Oznacza to jednoczesne zwolnienie z podatku firm uzyskujących w skali roku dochód 204 mln zł. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewiduje się opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

POHiD wielokrotnie wyrażał swoje krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy, jako że podatek o stawce progresywnej łamie zasady Konstytucji RP (m.in. art. 32) dotyczące równego traktowania podmiotów gospodarczych. Jest również sprzeczny z prawem europejskim, gdyż stanowi nieuprawnioną pomoc państwa oraz narusza europejskie przepisy zakazujące dyskryminacji podmiotów gospodarczych.