Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę do poprawki

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę do poprawki

W lipcu Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedział nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Doprecyzowana ma zostać definicja placówki pocztowej, która będzie ograniczona – zgodnie z zapowiedzią wiceministra – wyłącznie do sieci Poczty Polskiej. Kolejną kwestią wymagającą dokładniejszych zapisów jest pomoc w sklepie świadczona okazjonalnie i nieodpłatnie przez członków rodziny właściciela. Jest to wynik niejednoznacznej interpretacji przepisów, zaproponowanej przez Państwową Inspekcję Pracy i MRPiPS, a stojących w sprzeczności z literalnym brzmieniem ustawy, w której wyraźnie wskazane jest, że w niedziele objęte zakazem pracować w sklepie może wyłącznie właściciel.

Dodatkowa zmiana miałaby dotyczyć doby pracowniczej. NSZZ „Solidarność” domaga się, aby przerwa w pracy trwała od godz. 22.00 w sobotę do godz. 5.00 rano w poniedziałek, a nie – jak obecnie – od 24.00 w sobotę do 24.00 w niedzielę. Czy postulat związkowców zostanie spełniony nie wiadomo.

Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami resortu, projekt miałaby być gotowy „nie wcześniej niż jesienią”.