Stanowisko POHiD ws. jakości mięsa drobiowego w sieciach handlowych

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej doniesieniom dot. obniżonej jakości mięsa drobiowego oferowanego w handlu. Występowanie białych włókien w mięśniu piersiowym kurcząt nie jest chorobą drobiu, lecz stanowi specyfikę mięsa kurcząt ras szybko rosnących, wynikającą często z predyspozycji genetycznych, diety, tempa wzrostu czy większej wagi ubojowej.

Producenci drobiu zapewniają, że kurczęta ras szybko rosnących hodowane są z poszanowaniem zasad dobrostanu, zawartych w przepisach polskich i unijnych, a fermy są wizytowane przez audytorów niezależnych jednostek certyfikujących. Pragniemy podkreślić, że mięso tego typu zostało dopuszczone do obrotu zgodnie z prawem – po kontrolach inspekcji weterynaryjnej. Tylko instytucje państwowe mają wiedzę i kompetencje, aby prowadzić badania produktów spożywczych. Mięso to jest dostępne na całym rynku. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD dostarczają na rynek produkty najwyższej jakości, opierając swoją ofertę w 95% na produktach pochodzących od polskich producentów. Polscy producenci zajmują czołowe miejsce w Europie i na świecie, jeśli chodzi o wysoką jakość i wolumen sprzedaży.

8 września stanowiska w tej sprawie opublikowali: Krajowa Rada Drobiarstwa oraz producenci drobiu.