Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Do Sejmu wpłynął 20 listopada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni, którego celem jest doprecyzowanie niektórych zapisów dotyczących włączeń. Zdaniem POHiD, zmiany zaproponowane w nowelizacji to łatanie złego prawa i dalsza próba ograniczenia wolności gospodarczej.

Ustawa w obecnym kształcie i proponowane zmiany nie zabezpieczają praw pracowniczych, a dyskryminują pracowników handlu. Około połowa pracowników handlu i tak musi pracować w niedziele, bo placówki, w których są zatrudnieni objęte zostały 32 wyłączeniami.

Regulacja ta zaburza rynek i wolną konkurencję, dając przywileje wybranym punktom, np. stacjom benzynowym. Dodatkowo pracownicy handlu nie są objęci jednakowymi regulacjami, a ich status zależy od rodzaju placówki, w której są zatrudnieni.

Od początku apelowaliśmy o wprowadzenie przepisów, które zagwarantują pracownikom dwie wolne niedziele, a konsumentom wolność w wyboru, jak i gdzie chcieliby tę niedzielę spędzić.

Koniunktura gospodarcza, na którą przypada wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu, nie pozwala realnie ocenić jej wpływu na gospodarkę. Przy niskim bezrobociu i optymistycznych nastrojach społecznych, konsumpcja jest motorem gospodarki, ale nikt nie zastanawia cię, co się stanie, gdy gospodarka wyhamuje. A już są pierwsze sygnały.

Nowelizowanie wadliwych przepisów, które budzą wątpliwości, a później tworzenie interpretacji do nich godzi w powagę państwa. Z tego względu optujemy za zmianą ustawy i zagwarantowanie 2 wolnych niedziel pracownikom z jednoczesnym odejściem od zakazu handlu w niedzielę.