Słowacja: Dyskryminujący podatek handlowy szkodzi konsumentom – EuroCommerce składa oficjalne skargi

Słowacja: Dyskryminujący podatek handlowy szkodzi konsumentom – EuroCommerce składa oficjalne skargi

EuroCommerce złożył w Komisji Europejskiej dwie skargi na nowy podatek handlowy (ustawa nr 595/2003). Podatek, który obejmie wyłącznie spółki o kapitale zagranicznym, wiąże się z odprowadzeniem 2,5% ich obrotów netto, z czego rząd słowacki spodziewa się zebrać 87 milionów euro. Ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku.

Skargi EuroCommerce koncentrują się na jasnym przekazie, że podatek jest niezgodny z prawem UE z dwóch powodów. Z obowiązku jego płacenia wyłączone są praktycznie wszystkie sieci handlowe o kapitale słowackim, podatek stanowi zatem niezgodną z prawem pomoc państwa, podobną do podatków handlowych, które wcześniej proponowano w Polsce i na Węgrzech, a które następnie uznane zostały przez Komisję Europejską za niezgodne z prawem. Po drugie, dyskryminacyjny charakter podatku narusza traktatową zasadę swobody przedsiębiorczości.

Debata nad nową ustawą podatkową wyraźnie pokazała, że politycy starają się w szczególności atakować zagranicznych graczy. EuroCommerce zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o szybkie działanie w celu ograniczenia szkód wyrządzonych konsumentom i firmom, wszczęcie szczegółowego dochodzenia oraz tymczasowe zawieszenie stosowanie prawa zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy publicznej.