Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2

26 maja br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw, który ma uprościć rozliczenia VAT, tzw. pakiet Slim VAT 2. To kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie podatku od towarów i usług. Zaproponowane w ustawie uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, w tym Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Rzecznikiem MŚP i Konfederacją Lewiatan.

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT. Pakiet przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach, przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

Inne rozwiązania w ramach Slim VAT 2:

  • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;
  • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
  • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
  • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
  • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
  • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-2-przyjety-przez-rzad