Rząd przychylił się do postulatu POHiD ws. split payment

Rząd przychylił się do postulatu POHiD ws. split payment

18 lipca na sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podczas której rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Rząd przychylił się do jednego z głównych postulatów podnoszonych przez POHiD, dotyczącego zmiany terminu wejścia obowiązkowego splitu.

POHiD, wraz innymi organizacjami przedsiębiorców, na sejmowej Komisji Finansów Publicznych mocno akcentował potrzebę przesunięcia daty wejścia obowiązkowego splitu ze względu na brak możliwości przygotowania się firm w zakresie wdrożenia nowego mechanizmu w tak krótkim czasie. Argumenty prezentowane przez POHID przekonały Ministra Finansów i Premiera Morawieckiego.

Słuchając postulatów przedsiębiorców postanowiliśmy z ministrem finansów przesunąć datę wdrożenia split payment z 1 września na 1 listopada, tak, żeby były jeszcze dodatkowe miesiące na wdrożenie całego systemu – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

POHiD podnosił ponadto zastrzeżenia w dwóch kwestiach dotyczących:
1. braku możliwości stosowania splitu w transakcjach B2B w sklepach tradycyjnych
2. braku systemu automatycznego wykrywania faktur w splicie przez systemy księgowe

Ministerstwo Finansów zadeklarowało prace w tym zakresie w najbliższym czasie.

19 lipca jest planowane uchwalenie ustawy przez Sejm.