Projekt ustawy o podatku dochodowym

Projekt ustawy o podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów przedstawiło w ramach konsultacji społecznych projekt ustawy mający na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych od osób prawnych. Regulacja wprowadziła dwa bardzo kontrowersyjne rozwiązania w postaci limitu do 5% EBIDTA dla podatkowych kosztów usług niematerialnych i minimalny podatek od nieruchomości w podatku dochodowym dla podatników posiadających nieruchomości o wartości powyżej 10 mln zł w wysokości 0,042% miesięcznie.

Wprowadzenie limitu dla usług materialnych i określenie jego wartości na 5% nie było uprzednio uzasadniane ani nie przedstawiono analiz. Samo określenie usług objętych limitem jest nieprecyzyjne, bo jest to otwarty katalog. Limit będzie skutkować drastycznym ograniczeniem rynku usług reklamowych, co poważnie obniży konkurencyjność i atrakcyjność oferty przedsiębiorców. Wejście limitu w życie spowoduje duże ograniczenie outsourcingu w postaci obsługi administracyjnej/ księgowej/ personalnej/ informatycznej/ doradczej i przyczyni się do zakończenia działalności części z firm oferujących te usługi. Podobnie negatywne skutki odczuje  rynek licencji, praw autorskich i know-how a często właśnie te umowy decydują o możliwości wdrażania przez firmy innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzenie tego limitu będzie barierą dla konkurencyjności, rozwoju i innowacyjności firm na polskim rynku.

Nowy podatek od nieruchomości o wartości powyżej 10 mln zł nastręcza również rozwiązaniem budzącym szereg wątpliwości. Po pierwsze podatek dotyczy każdej nieruchomości a nie tylko komercyjnych. Zatem wystarczy, że nieruchomość jest powyżej wskazanej wartości 10 mln. i może nie przynosić podatnikowi żadnych przychodów a podatek i tak podatnik będzie musiał zapłacić w wysokości 0,042% miesięcznie. Po drugie wątpliwości również budzi określenie nieruchomości podlegających podatkowi jako te o wartości powyżej 10 mln. zł. Ustawodawca wprowadza kolejny podatek od nieruchomości tym razem w podatkach dochodowych mimo istnienia podatków lokalnych od nieruchomości. Skutkiem tego podatku będzie obniżenie atrakcyjności polskiego rynku jako miejsca do inwestycji poprzez nałożenie kolejnej daniny publicznej oraz obniżenie rentowności galerii handlowych.

POHID przekazał do Ministerstwa Finansów swoje uwagi dotyczące obu powyższych kwestii z sugestią poważnych zmian lub usunięcia ich z projektu ustawy.