POHiD uczestniczył w III Konferencji urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego

POHiD uczestniczył w III Konferencji urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego

10 października odbyła się w Warszawie III Konferencja urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego „Wiele perspektyw – wspólna wizja zamknięcia obiegu opakowań”. Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowe partnerstwo na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji jest członkiem wspierającym Paktu od początku jego działalności. Do Paktu należą również firmy członkowskie POHiD: Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl i Żabka.

Na bogatą agendę merytoryczną wydarzenia złożyły się najważniejsze zagadnienia dla branży opakowań – wspólnie omówiliśmy wyzwania, jakie stoją przed polskimi firmami w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych oraz podkreślaliśmy, jak ważne dla skutecznych działań jest opracowanie strategii i polityki wewnętrznej firmy. Konferencja dostarczyła także okazji do dyskusji tematycznych – w tym roku były to kwestie związane m.in. z opakowaniami giętkimi, redukcją użycia pierwotnych tworzyw sztucznych i rozwojem systemu zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i ich recyklingu w Polsce.

W tym roku swoją premierę miały aż dwa nowe dokumenty: kompendium wiedzy nt. opakowań wielorazowych – ABC wielokrotnego użycia opakowań – oraz Raport Roczny, prezentujący postępy w realizacji celów strategicznych Paktu wraz z garścią inspiracji w postaci dobrych praktyk firm członkowskich.

Więcej o Polskim Pakcie Plastikowym