POHiD – Patronem konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

POHiD – Patronem konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Już po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Patronat nad konkursem objęła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 6 września.

Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie