POHiD – Partnerem Instytucjonalnym konferencji Sustainable Industry Lab’24

POHiD – Partnerem Instytucjonalnym konferencji Sustainable Industry Lab’24

6 lutego br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja Sustainable Industry Lab’24, organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa. Sustainable Industry Lab to spotkanie inspiracyjne dla przedstawicieli biznesu i organizacji okołobiznesowych, podejmujące najistotniejsze w danym okresie globalne wyzwania związane z transformacją klimatyczno-środowiskową, społeczną i gospodarczą. POHiD jest Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.

UNEP/GRID-Warszawa to organizacja ustanowiona w Polsce przez United Nations Environment Programme (UNEP) w 1991 roku na mocy porozumienia z Rządem RP. Realizuje misję UNEP poprzez inicjowanie partnerstw oraz wspieranie polskich i międzynarodowych partnerów w zrównoważonym rozwoju i ochronie klimatu.

Celem spotkań jest wypracowywanie – ze wsparciem przedstawicieli środowisk naukowych, pozarządowych, ekspertów i administracji publicznej – konkretnych propozycji rozwiązań, które będą następnie konsultowane w szerszym gronie i promowane. W efekcie możliwe będzie wspieranie implementacji rezolucji mających charakter globalny, podejmowanych w trakcie UN Environment Assembly (UNEA), a także kluczowych kierunków w polityce Komisji Europejskiej, w szczególności dotyczących tematyki ESG w szerokim rozumieniu.

SIL będzie merytorycznie powiązany z implementacją rezolucji UNEA 5.14 odnoszącej się do niewłaściwego gospodarowania tworzywami sztucznymi. Problem dotyczy nie tylko produktów z tworzyw sztucznych, ale wszystkich produktów i usług, które wykorzystują plastik jako komponent produktu lub też używają plastiku do realizacji świadczonej usługi. Temat przedstawiony zostanie w kontekście raportowania zrównoważonego (dyrektywa CSRD) w obszarze środowiskowym i społecznym, z uwzględnieniem perspektywy zależności wynikających z łańcucha wartości (CSDDD).

Link do strony wydarzenia: https://www.sustainableindustrylab.eu/pl/
Link do rejestracji: https://go.gridw.pl/silab24-rejestracja