POHiD objął patronat nad 17. edycją konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Raportowanie ESG, czyli kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, to jeden z najgorętszych tematów w biznesie. Wpływają na to m.in. regulacje takie jak przyjęta niedawno dyrektywa CSRD i konsultowane obecnie europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jedną z inicjatyw, która przyczynia się do zwiększania świadomości i jakości raportowania przez firmy w Polsce jest organizowany już po raz 17. konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu ESG, odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 31 lipca br.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022. Publikacje można zgłaszać do 31 lipca br. poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 1 sierpnia br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:
• nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,
• nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,
• najlepszy debiut,
• nagroda internautów,
• najlepszy raport niebiznesowy,
• wyróżnienia.

Więcej informacji i link do regulaminu: https://raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie