POHiD objął honorowy patronat nad RetailTec Congress

POHiD objął honorowy patronat nad RetailTec Congress

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji objęła honorowy patronat nad RetailTec Congress, który odbędzie się 31 maja i 1 czerwca br. w formule online. Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, dokona uroczystego otwarcia Kongresu oraz będzie prelegentem w panelu inauguracyjnym pt. „Odbudowa gospodarki, strategiczne kierunki rozwoju sektora handlowego”. W licznych panelach wezmą także udział przedstawiciele firm członkowskich POHiD: Auchan Polska, Carrefour Polska, IKEA Retail Polska, Jeronimo Martins Polska, Lidl Polska, MediaMarktSaturn Polska, PEPCO Poland i Żabka Polska.

Po raz kolejny kluczowi liderzy branży retail spotkają się, aby wyznaczyć strategiczne kierunki działania sektora handlu w Polsce. Kongres zainaugurowany zostanie dyskusją na temat skutków COVID-19 w sektorze retail oraz wykorzystania nowych technologii, które w erze pandemii stały się akceleratorem zmian i kluczowym czynnikiem adaptacji do nowej rzeczywistości. Eksperci przeanalizują strategiczne kierunki rozwoju sektora handlowego w kontekście odbudowy gospodarki. Ważnym tematem podczas wydarzenia będzie post-pandemiczny klient – omówione zostaną zmiany w zachowaniu klientów, wpływ pandemii na ich nawyki zakupowe oraz aktualne wyzwania stawiane rynkowi przez konsumenta. Grono prelegentów przedyskutuje również założenia, szanse i zagrożenia związane z osiąganiem celów neutralności klimatycznej Europa 2050 w kontekście zmian ekonomicznych, politycznych i nowych oczekiwań konsumentów.

Podczas drugiego dnia Kongresu poruszone zostaną tematy związane z innowacjami w obszarze rynku e-commerce oraz nowoczesnych systemów płatności. Eksperci omówią strategię omnichannel z wykorzystaniem nowego modelu tradycyjnych sklepów. Część dyskusji poświęcona zostanie kwestii logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Przeanalizowana zostanie ewolucja łańcucha dostaw w świetle pandemii, w tym elementów kluczowych z punktu widzenia klienta oraz najnowszych rozwiązań logistycznych. Na zakończenie Kongresu zaplanowane zostało interaktywne podsumowanie całego wydarzenia, podczas którego uczestnicy wyciągną wnioski na temat przyszłości handlu i technologii w ekosystemie retailowym – wraz z analizą całej branży handlowej na rynkach wschodzących.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli sieci handlowych, e-commerce, detalistów, centrów handlowych, producentów, przedstawicieli logistyki i magazynowania, podmiotów pro-eko oraz oferujących usługi i nowoczesne technologie dla retailu.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:
http://retailteccongress.pl