Podatek od handlu sprzeczny z prawem UE

 Podatek od handlu sprzeczny z prawem UE

19 września br. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja ma obawy, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę konkrencyjną, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

KE wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Jest to następstwem decyzji podjętej przez Komisję w lipcu 2016 r. w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej, który Komisja uznała za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody w stosunku do ich konkurentów.

Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza wątpliwości, które POHiD zgłaszał na wszystkich etapach prac legislacyjnych. Ostrzegaliśmy, że podatek od handlu w proponowanym kształcie, jest niezgodny z unijnymi przepisami. Zwolnienie z tego podatku mniejszych przedsiębiorców jest równoznaczne z ich uprzywilejowaniem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw, pod numerem sprawy SA.44351.