Podatek galeriowy

Podatek galeriowy

Z początkiem roku weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175).

Nowa regulacja wprowadza trzy zmiany kluczowe dla przedsiębiorców. Pierwsza z nich to podział źródeł przychodu na te pochodzące z zysków kapitałowych i na pochodzące z działalności gospodarczej. Podział ten wiąże się również z brakiem możliwości pomniejszenia dochodów z jednego źródła o straty z innego źródła.

Druga zmiana to wprowadzenie limitu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych. Limit ten wynosi 5% EBIDTA dla kosztów usług niematerialnych przekraczających 3 mln zł rocznie.

Trzecia zmiana to wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa środka trwałego, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Nieruchomościami komercyjnymi są budynki handlowo-usługowe w szczególności centra handlowe, domy towarowe i samodzielne sklepy oraz budynki biurowe. Podatek nie jest pobierany od budynków komercyjnych, od których zaprzestano odpisów amortyzacyjnych, lub budynków biurowych, o ile są wykorzystywane wyłącznie lub głównie do własnych potrzeb podatnika.