Ograniczamy wspólnie marnowanie żywności 

Ograniczamy wspólnie marnowanie żywności 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzeszająca firmy detaliczne i dystrybucyjne wraz z Federacją Polskich Banków Żywności podjęły działania, aby zapobiec temu problemowi. Firmy handlowe odpowiadają jedynie za 5 proc. strat tj. najmniej ze wszystkich podmiotów w całym łańcuchu dostaw, niemniej jednak chcą aktywnie brać udział w walce z marnotrawieniem żywności.

Z badania Millward Brown przeprowadzonego w 2015 r. na zlecenie Banków Żywności wynika, że do wyrzucania żywności przyznaje się 35 proc. Polaków. Główną przyczyną wyrzucania żywności jest m.in.: przeoczenie terminu ważności – 46 proc., złe przechowywanie – 33 proc. czy zła jakość produktu – 22 proc.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji od wielu lat wspiera działania firm członkowskich w zakresie ograniczania strat w łańcuchu dostaw oraz przekazywania żywności do Federacji Polskich Banków Żywności. Na świecie rok rocznie marnowane jest aż 1,3 mld ton żywności, z czego 21,5 mln ton w samej Unii Europejskiej, a w samej Polsce aż 9 mln ton. Projekt realizowany przez Banki Żywności w kooperatywie z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji ma na celu zminimalizowanie skali marnotrawstwa żywności skupiając się na pierwszym etapie na produkcji. Procedury MOST (Model Ograniczenia Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa) w obecnym kształcie dotyczą wyłącznie produktów mleczarskich, jednak planowane są prace nad innymi kategoriami produktów. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wychodzą naprzeciw potrzebie minimalizowania strat i prowadzą obecnie szereg działań w tym zakresie.

Wspólnie z firmami członkowskimi rozważamy kampanię edukacyjną skierowaną bezpośrednio do konsumenta, której jednym z elementów mogłoby być zwrócenie uwagi jak prawidłowo czytać na etykiecie informacje „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”. Według dostępnych badań to konsumenci odpowiadają za ponad połowę ilości zmarnowanej żywności przez wszystkich uczestników rynku. Celem kampanii będzie uwrażliwienie konsumenta w zakresie właściwego przechowywania produktów spożywczych i ograniczenia ich marnowania – podkreśla Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

POHiD poprzez swoje stałe działania chce rozwijać owocną współpracę pomiędzy branżą handlową, a Bankami Żywności w zakresie stałego przekazywania żywności. Przykładem długofalowej współpracy są wyniki jakie osiągają liderzy w naszej branży, którzy przekazują po 100 ton miesięcznie oraz dążą do objęcia systemem przekazywania żywności każdego sklepu na terenie Polski. Każdy produkt, który nie zostanie sprzedany będzie przekazywany organizacjom charytatywnym bądź grupom społecznym wspierającym osoby potrzebujące pomocy.