Komisja prosi o uwagi związane ze strategią na rzecz redukcji odpadów sztucznych

Komisja Europejska obecnie wypracowuje strategię aby sprostać wyznaniom dotyczącym ochrony środowiska naturalnego związanym z wyrobami z tworzyw sztucznych na każdym etapie ich cyklu życia. Strategia ma na celu promowanie środków legislacyjnych i nielegislacyjnych  na rzecz redukcji odpadów z tworzyw sztucznych oraz promocji recyklingu. Za pośrednictwem Forum Handlu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Retail Forum for Sustainability)  Komisja Europejska zwraca się do sektora handlu o opinie i uwagi na temat potencjalnej strategii redukcji odpadów sztucznych. Komisja Europejska uważa, że idealnym rozwiązaniem byłoby aby sektor wytworzył stanowisko dobrowolnego zobowiązania. Rozważane są działania związane z odbiorem oraz sortowaniem materiałów odpadowych, wykorzystywanie lepszych i trwalszych materiałów przy pakowaniu, praca nad projektami produktów, zwiększenie ilości materiałów przydatnych do wtórnego użycia w opakowaniach w sektorze B2B, redukcja ilości wykorzystywanych jednorazowych plastikowych opakowań oraz redukcja bądź wyeliminowanie mikro drobinek plastiku w wykorzystywanych produktach. EuroCommerce zamierza wypracować wspólną  strategię we współpracy ze swoimi członkami.