Komisja Europejska uściśla zasady przekazywania obowiązkowych informacji dotyczących alergenów

Pod koniec sierpnia Komisja Europejska wydała zawiadomienie wyjaśniające niektóre przepisy dotyczące podawania informacji o alergenach na opakowaniach żywności.

Treść zawiadomienia:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_en.pdf

Zawiadomienie będzie pomocne przy wyjaśnianiu poszczególnych aspektów przepisu dotyczącego etykietowania alergenów m.in. szczegółowej definicji co oznacza słowo „jajka” (jajka pochodzące od ptaków hodowlanych), „mleko” (mleko pochodzące od zwierząt hodowlanych), „orzechy” i „zboża” (uzupełnionego pełnym wykazem stosownych załączników). Poza tym zawiadomienie informuje iż, alergeny nie muszą być wymienione oddzielnie na opakowaniu jeśli, dane opakowanie ma listę składników. W przypadku żywności nieopakowanej państwa członkowskie będą mogły same zadecydować w jaki sposób informacje o alergenach będą przekazywane konsumentom. Komisja Europejska również wypracowuje sposób sprostania deklaracji krzyżowego zanieczyszczenia (może zawierać) na opakowaniach żywności.