European Retail Day

European Retail Day

W czwartek, 30 listopada, w Brukseli odbył się pierwszy European Retail Day. Wydarzenie jest organizowane przez główne europejskie stowarzyszenia sprzedawców detalicznych (EuroCommerce, Euro Coop, European Retail Roundtable, Independent Retail Europe, Forum Europe oraz Retail Detail), a jego celem jest uzgodnienie wspólnych działań zmierzających do budowy europejskiego jednolitego rynku.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, reprezentowała podczas spotkania polskie sieci handlowe.

Tematem pierwszego European Retail Day była innowacyjność, która jest nie tylko motorem rozwoju branży, ale też stanowi odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów. Technologie cyfrowe są ważnym czynnikiem wpływającym na zmiany w branży, a ich zastosowanie w codziennej praktyce wpływa na konkurencyjność firm i stymuluje pozytywne zmiany w branży. Podczas spotkania poruszano również kwestie dotyczące wolnego rynku w sektorze handlu.

Wśród ponad 200 uczestników obecni byli przedstawiciele władz, m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.