Aktualności

POHiD współautorem broszury „Zrównoważony łańcuch dostaw”

Ministerstwo Gospodarki wydało broszurę „Zrównoważony łańcuch dostaw”. Opracowano ją na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup roboczych wspierających prace międzyresortowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przewodniczącą Grupy jest Pani Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Więcej