3. RetailTec Congress – przyszłość handlu i technologii w ekosystemie retailowym

3. RetailTec Congress – przyszłość handlu i technologii w ekosystemie retailowym

31 maja i 1 czerwca br. odbył się 3. RetailTec Congress, zrealizowany w formie transmisji online. Podczas dwóch dni wydarzenia uczestnicy wysłuchali merytorycznych prezentacji oraz debat z udziałem czołowych przedstawicieli sieci handlowych, dystrybucji oraz dostawców technologii dla sektora retail w Polsce. Honorowy Patronat nad #RetailTec2021 objęła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Kongres otworzyli Współprzewodniczący Rady Programowej RetailTec Congress: Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, oraz Michał Pieprzny, Country Leader, SAS Polska.

“Trudny rok zmagań z pandemią mamy za sobą (…). Największe wyzwania dla handlu w dynamicznie zmieniających się realiach stanowiło utrzymanie łańcucha dostaw i przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i konsumentów. (…) Szansą na wyjście z impasu jest dla branży rozwój innowacyjności. Proces digitalizacji handlu zapoczątkowany długo przed pandemią, w tym momencie bardzo mocno przyspieszył. Motorem tych działań były ograniczenia i względy bezpieczeństwa. Pandemia zredefiniowała również zwyczaje zakupowe Polaków” – mówiła Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Podczas otwarcia wystąpili również goście honorowi: dr Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, oraz Tomasz Chróstny, Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

“W Polsce wciąż – obok dość dużego potencjału w zakresie procesów konsolidacyjnych w handlu – mamy dużą przestrzeń na ekspansję handlu online i o tym świadczą właśnie deklaracje konsumentów. (…) Działania te oczywiście muszą służyć optymalizacji procesów w sektorze, obniżeniu kosztów, ale przede wszystkim muszą być nakierowane na zaspokajanie potrzeb klienta. Cyfryzacja to umożliwia i niezwykle wzmacnia pozycję klientów (…). Właśnie dlatego jeszcze bardziej niż dotychczas to właśnie klient jego preferencje i jego potrzeby muszą być w centrum uwagi w całym procesie” – podkreślał w swojej wypowiedzi dr Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ramach debaty inauguracyjnej, moderowanej przez Karola Tokarczyka, Analityka, Polityka Insight, eksperci rozmawiali o kondycji ekosystemu retail po COVID-19. Renata Juszkiewicz (POHiD), Marek Lipka (Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain, Carrefour Polska), Michał Nowaczyk (CFO, Lidl Polska), Daniel Rogiński (Wiceprezes, Drogerie Natura), Anita Ryng (Dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail Poland) i Tomasz Trzósło (Prezes Zarządu, EPP Poland) poruszyli zagadnienia dotyczące perspektyw odbudowy gospodarki oraz strategicznych kierunków rozwoju sektora handlowego. Prelegenci kolejnego bloku tematycznego skupili się na problematyce klienta w postpandemicznej rzeczywistości. Przeanalizowali zmiany w zachowaniu konsumentów i ich wpływ na zwyczaje zakupowe, omówili zjawisko klientocentryzmu, czyli postawy zorientowanej na klienta i stanowiącej odpowiedź rynku na nowe wyzwania stawiane przez klientów. Podczas bloku Klimatocentryzm – druga zielona fala przedstawiono główne założenia, szanse i zagrożenia związane z osiąganiem celów neutralności klimatycznej Europa 2050.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła debata poświęcona trendowi phygital, który obejmuje nowy wymiar doświadczenia zakupowego. W rozmowie moderowanej przez Katarzynę Zubrzycką, (Head of Merchant Sales & Acquirers, CEE, Visa), eksperci analizowali zagadnienia dotyczące gwałtownego rozwoju e-commerce i nowoczesnych systemów płatności oraz strategii omnichannel, czyli wykorzystania nowego modelu tradycyjnych sklepów. Część dyskusji poświęcona została kwestii logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Kolejny segment agendy stanowiła sesja use case’ów technologicznych w obszarze technologii dedykowanych branży retail. Zwieńczeniem dwóch dni RetailTec Congress była rozmowa ekspertów podsumowująca wnioski na temat przyszłości handlu i technologii w ekosystemie retailowym.

W gronie prelegentów RetailTec Congress znaleźli się przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz firm członkowskich POHiD:

Renata Juszkiewicz, Prezes, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Przemysław Bryk, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego sieci Biedronka, Jeronimo Martins Polska
Anna Gorączka, Green Officer, Żabka
Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska
Marcin Langowski, Managing Director Dealz CEE, Board Member Pepco Poland, Pepco Group
Marek Lipka, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain, Carrefour Polska
Arkadiusz Mierzwa, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Jeronimo Martins Polska
Michał Nowaczyk, CFO, Lidl Polska
Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki, Klienta i Digital, Auchan
Anita Ryng, Dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail Poland
Michał Sacha, Dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych, Carrefour Polska
Maciej Szelerski, Salesforce Delivery Manager, Żabka Polska
Wojciech Wieroński, Managing Director Finance, Media-Saturn Holding Polska
Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji, Jeronimo Martins Polska S.A.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://retailteccongress.pl

Fotorelacja: https://retailteccongress.pl/fotorelacje/retailtec-congress-31-05-1-06-2021