Zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej przyjęte przez rząd

Zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła 31 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt nie był wcześniej w konsultacjach społecznych, a jego treść została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego dzień po przyjęciu przez Radę Ministrów, czyli 1 sierpnia.

Zgodnie ze znowelizowanym aktem prawnym przedmiotem zainteresowania UOKiK może być każda dostawa artykułów rolnych lub spożywczych pomiędzy przedsiębiorcami oprócz dostaw bezpośrednich. Z definicji przewagi kontraktowej wyeliminowano progi dotyczące obrotów (50 tys. zł pomiędzy stronami i 100 mln zł obrotów dla przedsiębiorcy stosującego niedozwolone praktyki).

Zawiadomienie do UOKiK będzie mógł złożyć każdy obywatel, który ma podejrzenie stosowania nieuczciwych praktyk (dotychczas mógł to być jedynie przedsiębiorca), a dodatkowo zyska ochronę, gdyż nowe przepisy zakazują ujawnienia danych identyfikujących zgłaszającego i treści samego zawiadomienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie ze zmienionym aktem prawnym decyzje Prezesa UOKiK zyskają rygor natychmiastowej wykonalności. Projekt ustawy we wrześniu zostanie rozpatrzony przez Sejm.