Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

16 maja 2018 r.

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Kluczową kwestią z punktu widzenia handlu detalicznego jest nieujęcie w liście zawodów objętych ułatwieniami przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców zawodów związanych z handlem, takich jak kasjer czy magazynier. W projekcie rozporządzenia zostały ujęte zawody z innych branż, tj. budowlanej, transportowej, IT czy służby zdrowia.

Nie widzimy powodu, dla którego na liście branż objętych ułatwieniami nie znalazł handel detaliczny – jeden z największych pracodawców w naszym kraju, a jednocześnie branża mająca poważny wpływ na sukces naszej gospodarki, opierającej się na rynku wewnętrznym.

Problemy z zatrudnieniem dotykają nasz sektor w podobnym zakresie jak inne objęte ułatwieniami. Zwracamy uwagę, że wprowadzenie ułatwień dla innych branż będzie dyskryminować handel na rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Wnosimy zatem o uzupełnienie listy zawodów objętych ułatwieniami o zawody związane z handlem detalicznym czy hurtowym w min. o zawód kasjera czy magazyniera.