X Jubileuszowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

POHiD jest partnerem X Jubileuszowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada w warszawskim Hotelu Sheraton.

FRSiH to doroczna konferencja skupiająca liderów branży – prezesów i dyrektorów spółek, ekspertów, analityków rynkowych, a także przedstawicieli organizacji branżowych.

Forum będzie tym razem poświęcone głównie kwestiom związanym z nowymi trendami rynkowymi, zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów, a także z wyzwaniami stojącymi przed producentami i dystrybutorami żywności.

Drugiego dnia Forum, 7 listopada, odbędzie się panel dyskusyjny „Handel wrażliwy na regulacje? Krajowe rozwiązania prawne a perspektywy branży”, w którym weźmie udział Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. Dyskusja będzie poświęcona kluczowym dla sektora kwestiom legislacyjnym i regulacyjnym, a także wpływowi propozycji prawnych na branżę w wymagającym otoczeniu biznesowym.

Szczegółowy program Forum oraz dodatkowe informacje na stronie http://www.frsih.pl/