Wspólny apel POHiD i PIH ws. udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

W obliczu wszczęcia przez Federację Rosyjską konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu wystosowały wspólny apel do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia obywatelom Ukrainy zarówno tym przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i ukraińskim uchodźcom napływającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Przedstawiciele branży podkreślili konieczność wprowadzenia przez polski rząd ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

Sygnatariusze apelu zgodnie stwierdzili, iż należy stworzyć tym osobom bezpieczne warunki do życia i pracy tak, aby mogły pokojowo egzystować w Polsce. Kierując się zasadami ludzkiej solidarności, trzeba uniknąć za wszelką cenę sytuacji, w której Ukraińcy przebywający w Polsce zostaną zmuszeni do powrotu do kraju ogarniętego wojną.

POHiD i PIH zaapelowały do polskiego rządu o wdrożenie następujących rozwiązań:

  • automatyczne przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy, co najmniej do czasu zniesienia stanu wojennego na terytorium Ukrainy;
  • szybka i uproszczona ścieżka procesu zatrudniania obywateli Ukrainy;
  • legalizacja pobytu osób przebywających w naszym kraju bez pozwolenia na pobyt i pracę.

Organizacje w uzasadnieniu wskazały, że wprowadzenie tych rozwiązań leży w interesie Polski, bowiem umożliwią one obywatelom Ukrainy szybką aklimatyzację i uzyskanie wsparcia finansowego, przyczyniając się jednocześnie do wsparcia całej naszej gospodarki w tym trudnym czasie. Obecnie już Ukraińcy mieszkający w Polsce są ważnymi uczestnikami życia społecznego w naszym kraju oraz odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce.

Równocześnie, przedstawiciele branży zadeklarowali chęć wsparcia działań administracji publicznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w postaci:

  • zapewnienia miejsc pracy,
  • środków niezbędnych do życia,
  • różnych innych form wsparcia dla obywateli ukraińskich przebywających w Polsce.