Stacji paliw bronią się w Sejmie przed ograniczeniami handlu

Stacji paliw bronią się w Sejmie przed ograniczeniami handlu

W odniesieniu do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przedstawiciele branży paliwowej zwrócili uwagę, że ustawa ta nie powinna znajdować zastosowania do stacji paliw, ponieważ paliwa są produktem, którego nie powinno się kupować na zapas. W większości stacji paliw wyłączenie części przeznaczonej do prowadzenia handlu detalicznego jest niemożliwe albo przyczyni się do dezorganizacji funkcjonowania stacji paliw. PIPP postuluje w związku z tym, aby propozycja ograniczająca powierzchnię sklepową nie obejmowała istniejących obiektów, a dotyczyła wyłącznie nowobudowanych stacji.

W kwestii sprzedaży leków na stacjach paliw PIPP stwierdza, że projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być sprzedawane poza aptekami, nie uwzględnia negatywnych skutków, jakie nowe rozporządzenie wywrze na rynek leków OTC, którego czynnym uczestnikiem są sklepy na stacjach paliw. Zdaniem branży paliwowej ta ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej rażąco ograniczy dostęp konsumentów do tych leków. Pośrednio to ograniczenie może się przyczynić do zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach, szczególnie na trasach tranzytowych.

Właściciele stacji paliw krytykują też przepisy nakazujące organizację “pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci” w sklepach o powierzchni powyżej 100 mkw. Zwracają uwagę, że zastosowane w przepisach określenie jest nieostre, zatem norma będzie obarczona dowolnością interpretacyjną. Ponadto zrealizowanie tego wymogu będzie niemożliwe w dużej części już istniejących obiektów, zatem nowe regulacje nie powinny się odnosić do stacji oddanych do użytkowania przed ich wejściem w życie.

PIPP odnosi się też do ewentualnych planów ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach paliw i stwierdza, że taka koncepcja może się przyczynić wyłącznie do wzrostu szarej strefy i czarnego rynku w obrocie alkoholami oraz do zniknięcia z rynku legalnie i rzetelnie działających podmiotów, wnoszących wysokie opłaty koncesyjne.

źródło: wiadomości handlowe