W stronę obrotu bezgotówkowego

W stronę obrotu bezgotówkowego

W ramach 15. spotkania liderów bankowości Banking Forum, odbyła się debata pod hasłem: Płatności – czy to już czas, kiedy naprawdę można mówić „era bezgotówkowa”?. W debacie udział wzięła Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

W panelu uczestniczyli przedstawiciele banków, fintechów, administracji publicznej, jak i firm doradczych. Dyskutowano m.in. o tym, gdzie obecnie w dynamicznej transformacji cyfrowej jest człowiek – jako klient, pracownik, zarządzający, mały przedsiębiorca i jakie są bariery w propagowaniu cyfrowej rzeczywistości.

W drodze do digitalnego świata wciąż napotykamy wiele barier mentalnych. Wiele osób jest przywiązanych do transakcji gotówkowych, ale też w wielu punktach wciąż nie można dokonać transakcji bezgotówkowej, ze względu na brak terminali.

Dyskutujący podnosili, że wciąż jedną z kluczowych kwestii edukacja, i to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wielu bowiem właścicieli małych punktów handlowo-usługowych jest wciąż przekonanych, że opłata interchange jest na tyle wysoka, że zainstalowanie terminala i transakcje bezgotówkowe są dla nich nieopłacalne. Tymczasem opłata, również dzięki aktywnym działaniom POHiD, została już zredukowana do 0,2 proc. dla kart debetowych i 0,3 proc. dla kart kredytowych.

– Uczestnicy rynku cashless, również rynku handlu, nie są jednolici. Wciąż spośród 1,7 mln wszystkich stanowisk sprzedaży 1,1 mln jest w posiadaniu podmiotów nieakceptujących kart płatniczych. Dotyczy to przede wszystkich małych sklepów, bo duże sieci odegrały bardzo istotną rolę w popularyzacji rozwiązań bezgotówkowych w naszym kraju – powiedziała Renata Juszkiewicz podczas debaty.

Co prawda paneliści podkreślali, że jeszcze jest wiele do zrobienia, aby uzyskać równowagę pomiędzy transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi, ale już możemy się pochwalić, że proporcje te wynoszą 70:30, choć do krajów skandynawskich nam jeszcze daleko (tam stosunek gotówki do bezgotówki wynosi 20:80).

– Ogromny wpływ na rozwój rynku bezgotówkowego mają oczekiwania klientów, którzy poszukują wygody i możliwości szybkiego zrobienia zakupów – dodała Renata Juszkiewicz. – Sieci chcą odpowiedzieć na te oczekiwania i od lat są liderem nowoczesnych rozwiązań. Nie tylko pierwsze akceptowały powszechnie karty płatnicze, ale też wprowadzały wspólne rozwiązania z bankami – karty lojalnościowe, usługi finansowe,  m-płatności, rozwiązania samoobsługowe połączone z płatnością za pomocą aplikacji, automatyzację procesu zakupowego (self-scanning).

Ostateczny kształt rynku cashless w Polsce zależeć będzie jednak od zaangażowania wszystkich jego uczestników – klientów, emitentów, agentów rozliczeniowych, ale też przedsiębiorców i administracji publicznej. Z tego względu ważne są wszelkie projekty popularyzujące cashless, a także wprowadzanie legislacji promującej transakcje bezgotówkowe.