Spotkanie POHiD z Ministrem Rolnictwa

Spotkanie POHiD z Ministrem Rolnictwa

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji utrzymuje stały dialog z Norbertem Kaczmarczykiem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ws. bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego i łańcuchów dostaw. W ramach spotkania, które odbyło się 18 lipca w siedzibie MRiRW, z udziałem Ministra Kaczmarczyka, Renaty Juszkiewicz, prezes POHiD, oraz przedstawicieli firm członkowskich POHiD, dyskutowano o współpracy branży z MRiRW oraz aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla handlu. Prezes POHiD podkreśliła kluczową rolę branży w łagodzeniu szoków podażowych, utrzymaniu ciągłości dostaw żywności do sklepów oraz stabilizacji cen detalicznych. Zaznaczyła także, iż międzynarodowe sieci handlowe – w obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku siły nabywczej konsumentów – prowadzą konsekwentną politykę ograniczania wzrostu cen, tak by umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym o najniższych dochodach, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty.

Przedstawiciele branży podkreślili strategiczne znaczenie nieprzerwanych dostaw energii i gazu dla sektora produkcji żywności i jej dystrybucji. Skierowali do Ministra Kaczmarczyka pytania o plany państwa w zakresie utrzymania stabilności dostaw paliw oraz prognozy odnośnie możliwych przerw w dostawach paliw. Zwrócili także uwagę na spowodowane sytuacją geopolityczną niedobory surowców na rynkach światowych, które mogą przekładać się na niedobory artykułów spożywczych, czego zapowiedzi pojawiają się już w Niemczech. Podczas spotkania poruszano także kwestie wpływu: zniesienia ceł na artykuły spożywcze z Ukrainy oraz wprowadzenia dużej ilości ukraińskiej pszenicy do Polski. Wskazano także na coraz bardziej dominującą – z uwagi na niepewność rynkową – rolę czynnika cenowego i jego wpływu na konsumpcję. Zasygnalizowany został również temat spekulacji cenami żywności na giełdach światowych. W rozmowie z szefem resortu rolnictwa branża podkreśliła swój wkład we współpracę z lokalnymi producentami, kreowanie trendów bio/wege, wspieranie produkcji ekologicznej, skracanie łańcuchów dostaw, budowanie asortymentu produktów regionalnych i lokalnych. W trakcie spotkania Prezes POHiD zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed branżą w postaci wdrażania unijnych regulacji ROP czy SUP, wspominając o dyskutowanym obecnie kształcie systemu kaucyjnego czy branżowych podatkach, np. podatku od sprzedaży detalicznej, które stanowią istotne obciążenia utrudniające spowalnianie skutków inflacji w postaci utrzymywania możliwie niskich cen.