Sieci handlowe zrzeszone w POHiD solidarne z Ukrainą

 • W Polsce sieci handlowe zrzeszone w POHiD przekazały dotychczas ponad 40 mln zł na pomoc dla obywateli Ukrainy.
 • Wsparcie na poziomie centrali zagranicznych przekroczyło już blisko 70 mln euro.

 

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji – w imieniu firm członkowskich – jednoznacznie potępia rosyjską inwazję na niepodległą Ukrainę. Na znak protestu wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej i wspierającej ją Białorusi sieci handlowe zrzeszone w POHiD wycofały wszystkie rosyjskie i białoruskie produkty ze swojej oferty. Firmy w pełni solidaryzują się z narodem ukraińskim. Przekazały dotychczas – w formie pomocy finansowej oraz produktowej – ponad 40 mln zł z lokalnych budżetów na rzecz ofiar poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Zaangażowały także swój potencjał organizacyjny i zasoby ludzkie. Wsparcie finansowe na poziomie centrali zagranicznych przekroczyło już blisko 70 mln euro. Wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa pomoc obejmuje zarówno obywateli Ukrainy, którzy pozostali w kraju, jak i napływających do Polski uchodźców. W pierwszej kolejności koncerny udzieliły wsparcia pracownikom narodowości ukraińskiej zatrudnionym w polskich oraz ukraińskich oddziałach firm oraz zaoferowały pomoc ich rodzinom. Sieci handlowe skutecznie zapewniają uchodźcom nieprzerwany dostęp do żywności i artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza w województwach przygranicznych. Poza doraźnymi działaniami pomocowymi, będącymi odpowiedzią na bieżące potrzeby ludności ukraińskiej w najbliższej perspektywie czasowej, firmy opracowują też strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji w naszym kraju, m.in. oferują pomoc w zatrudnieniu, znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu jego wynajmu, integracji z lokalną społecznością, nauce języka polskiego. Dzięki zaangażowaniu POHID oraz innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców udało się wprowadzić na gruncie legislacji rozwiązania w zakresie uproszczenia procedur zatrudniania ukraińskich uchodźców oraz legalizacji ich pobytu w Polsce. W obliczu tak wielkiej tragedii humanitarnej udzielenie wszelkiej możliwej pomocy narodowi ukraińskiemu walczącemu w obronie własnej suwerenności uznajemy za nasz moralny obowiązek.

 

W geście solidarności z narodem ukraińskim sieci handlowe zrzeszone w POHiD podjęły następujące działania pomocowe.

 

POMOC dla UKRAIŃSKICH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W POLSCE I ICH RODZIN

 • Uruchomienie firmowych programów wsparcia pracowników.
 • Przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego (np. bezzwrotnych zapomóg) oraz rzeczowego.
 • Zapewnienie profesjonalnej pomocy udzielanej przez wykwalifikowanych psychologów, prawników i doradców finansowych.
 • Uruchomienie infolinii w języku ukraińskim.
 • Utworzenie punktów konsultacyjnych, w których pracownicy uzyskają informacje o możliwym wsparciu oraz odpowiedzi na wszelkie inne pytania.
 • Zagwarantowanie możliwości powrotu do pracy pracownikom wyjeżdzającym na Ukrainę.
 • Zapewnienie wszelkich koniecznych ułatwień w celu np. zorganizowania przyjazdu członków rodzin pracowników do Polski, m.in.: udzielenie płatnego urlopu.
 • Zorganizowanie transportu dla rodzin pracowników z granicy do miejsc pobytu w Polsce.
 • Pomoc dla członków rodziny w znalezieniu zakwaterowania, podjęciu pracy w danej sieci, m.in. pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, w tym uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
 • Finansowanie wynajmu mieszkań dla rodzin pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców.

 

POMOC DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UKRAIŃSKICH ODDZIAŁACH FIRM

 • Wstrzymanie działalności operacyjnej na Ukrainie, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności zatrudnienia i dochodów pracowników oraz wsparcia ich rodzin.
 • Sprawdzanie możliwości zaoferowania pracy w zagranicznych oddziałach firm, w tym w polskim.
 • Uruchomienie dedykowanych numerów kontaktowych, na które pracownicy z Ukrainy mogą dzwonić z informacją, gdzie się znajdują i jakiej pomocy potrzebują.
 • Ustanowienie specjalnych funduszy, w ramach których pracownicy zagranicznych oddziałów firm mogą wspierać koleżanki i kolegów z Ukrainy.

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW – ponad 40 mln zł na poziomie lokalnym (Polska)

 • Pomoc finansowa i rzeczowa za pośrednictwem organizacji międzynarodowych i lokalnych organizacji pożytku publicznego, m.in.: Agencja Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Fundacja Save the Children, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Ocalenie, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Fundacja Świętego Mikołaja, SOS Wioski Dziecięce, Fundacja HumanDOC, Fundacja dr Clown, Banki Żywności, jak również Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Związek Ukraińców w Polsce.
 • Współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, np. Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta st. Warszawa.
 • Bezpośrednia pomoc rzeczowa przekazywana do punktów recepcyjnych zlokalizowanych przy naszej wschodniej granicy oraz na terenie całego kraju, np. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej ARENA URSYNÓW, Centrum Pomocy Humanitarnej – Warsaw Expo PTAK. Transport za pomocą własnej floty. Pokrycie wszelkich kosztów logistycznych.
 • Sieci handlowe przekazują w formie pomocy rzeczowej, m.in. żywność z długim terminem przydatności do spożycia, w tym: woda, chrupkie pieczywo, zupy instant, puszki mięsne, batony, kawa i herbata, mleko w proszku dla dzieci, kaszki i musy, a także kosmetyki, artykuły higieny, środki czystości, odzież, koce, powerbanki, latarki, laptopy.
 • Dostarczanie kanapek, wody i przekąsek do punktów na przejściach granicznych oraz na dworce w Warszawie, Przemyślu itd.
 • Zorganizowanie dostaw wody do pociągów PKP Intercity kierowanych do Kijowa.
 • Rozdawanie w przygranicznych sklepach ciepłych napojów i przekąsek.
 • Obniżka cen podstawowych produktów w sklepach znajdujących się w pobliżu granicy.
 • Wydłużenie godzin otwarcia przygranicznych sklepów.
 • Otwarcie części sklepów w niedziele na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego ze względu stan wyższej konieczności.
 • Rozesłanie informacji z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, celem ułatwienia personelowi sklepów komunikacji z przybyszami.
 • Organizowanie w sklepach na terenie całego kraju zbiórek żywności, odzieży i innych najpotrzebniejszych produktów oraz punktów przekazywania datków na rzecz potrzebujących uchodźców.
 • W sklepach przygranicznych udostępnienie parkingów na potrzeby organizowania zbiórek i punktów recepcyjnych.
 • Programy wolontariatu pracowniczego. Zachęcanie pracowników i współpracowników do wolontariatu. Ułatwienia w postaci płatnych zwolnień od pracy.
 • Darowizny dla pracowników, którzy udzielają pomocy uchodźcom (w tym pracownikom z ukraińskich oddziałów firm) w postaci zakwaterowania, transportu, wyżywienia.
 • Udostępnienie pracownikom wewnętrznych platform internetowych, za pośrednictwem których wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty pomocy, przekazywać dary, czy zasygnalizować zapotrzebowanie na wsparcie dla rodziny z Ukrainy.
 • Zapewnianie noclegów – w tym również przez pracowników firm.
 • Rabaty na zakupy pomocowe przyznawane instytucjom, organizacjom oraz osobom prywatnym, które zgłoszą się do sklepów w celu zakupu produktów przeznaczonych na pomoc uchodźcom.

 

DŁUGOFALOWE WSPARCIE UCHODŹCÓW I POMOC W AKLIMATYZACJI

 • Specjalne bony na zakupy.
 • Pomoc w znalezieniu noclegu.
 • Dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkań.
 • Szybka pomoc w zatrudnieniu uchodźców w sklepach, centrach dystrybucji i biurach.
 • Maksymalne upraszczanie procedur zatrudniania w firmach.
 • Bilingwalne oferty pracy publikowane w języku ukraińskim i polskim.
 • Uruchomienie dedykowanych platform internetowych z ofertami pracy, poprzez które każdy obywatel Ukrainy zainteresowany znalezieniem pracy będzie mógł wypełnić formularz zgłoszeniowy lub odpowiedzieć na umieszczone na stronie ogłoszenie. Obsługą zgłoszeń zajmują się pracownicy Call Center, którzy wykonają pogłębiony wywiad i zaproponują kandydatom dopasowane oferty pracy.
 • Organizacja nauki języka polskiego.
 • Partnerska współpraca z profesjonalnymi agencjami pracy działającymi w Polsce i na Ukrainie w zakresie zatrudniania uchodźców.
 • Wsparcie finansowe na rzecz zewnętrznych programów aktywizacji zawodowej uchodźców, np. kobiet uciekających z Ukrainy poprzez fundację Ukraiński Dom.

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW – blisko 70 mln euro na poziomie centrali zagranicznych

 

POMOC DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ NA UKRAINIE

 • Pomoc finansowa za pośrednictwem organizacji zajmujących się pomocą humanitarną.
 • Pomoc rzeczowa.
 • Umożliwienie klientom przekazania datków w formie płatności bezgotówkowych bez konieczności robienia zakupów w sklepach.

 

WSPÓŁPRACA Z UKRAIŃSKIMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • Wspieranie pro-bono ukraińskich organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie technologii.

 

LEGISLACJA – działania w ramach POHiD

 • Apel POHiD ws. uproszczenia procedur zatrudniania obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.
 • Stały dialog z polskim rządem.

 

SANKCJE EKONOMICZNE DLA ROSJI I BIAŁORUSI

 • Wycofanie wszystkich rosyjskich i białoruskich produktów z oferty. Akt ten ma charakter symboliczny, bowiem udział tych produktów w ofercie sieci handlowych był jednostkowy.
 • Wycofane produkty pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego są przekazywane na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy, tym samym nie przyczyniając się do marnowania żywności.
 • W przypadku produktów pochodzenia rosyjskiego lub białoruskiego będących w trakcie wycofywania, których nie zdążono jeszcze usunąć ze sklepowej półki, całkowity dochód z ich sprzedaży jest w całości, na bieżąco przekazywany na rzecz potrzebujących, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
 • Wycofanie komunikacji marketingowej związanej z tymi produktami.
 • Zaprzestanie współpracy z rosyjskimi i białoruskimi partnerami.
 • Wstrzymanie dostaw towarów z Rosji i Białorusi.
 • Rezygnacja ze składania nowych zamówień na rosyjskie i białoruskie produkty.
 • Przegląd produktów pod kątem pochodzenia surowców, tak aby możliwie jak najszybciej wyeliminować z oferty artykuły, których składniki pochodzą z Rosji i Białorusi.
 • Przy planowaniu asortymentu – również ofert czasowych i tematycznych – bardzo dokładna analiza procesu produkcyjnego poszczególnych produktów pod względem kraju pochodzenia.
 • Wprowadzenie do oferty towarów alternatywnych, które nie pochodzą z tych krajów.
 • Wstrzymanie działalności w Rosji i Białorusi, w tym: importu, eksportu, sprzedaży.