Prezes POHID na Single Market Forum w Bukareszcie

Prezes POHID na Single Market Forum w Bukareszcie

21 czerwca br. w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie odbyło się Forum Jednolitego Rynku (Single Market Forum), współorganizowane przez Komisję Europejską i prezydencję rumuńską w Radzie Unii Europejskiej. Single Market Forum to coroczna inicjatywa, w ramach której obywatele, przedsiębiorstwa i decydenci UE monitorują postępy we wdrażaniu polityki jednolitego rynku towarów i usług. Podczas tegorocznej edycji forum wyrazicielem głosu polskiego i europejskiego handlu była Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, a zarazem wiceprezydent europejskiej organizacji handlowej EuroCommerce z siedzibą w Brukseli.

21 czerwca klasycystyczne wnętrza Pałacu Parlamentu w Bukareszcie stanowiły stylowe tło dla obrad Single Market Forum, którego głównym przesłaniem była przyszłość jednolitego rynku towarów i usług. Uczestnicy debat skupili się na ocenie poszczególnych etapów realizacji strategii jednolitego rynku oraz identyfikacji przyszłych wyzwań. Wśród prelegentów głośno wybrzmiały głosy przedstawicieli  EuroCommerce – federacji zrzeszającej 31 największych organizacji międzynarodowych detalistów (w tym Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji). Renata Juszkiewicz, prezes zarządu POHiD i wiceprezydent EuroCommerce, podkreśliła ze jednolity rynek usług pozostaje głównym priorytetem dla handlu detalicznego i hurtowego, a rewolucja cyfrowa wymusza fundamentalne zmiany w sektorze. Proces digitalizacji uzależniony jest od przepływu towarów i usług w Europie i na świecie, a zatem – podobnie jak w przypadku europejskiej gospodarki – jego naczelną dewizą jest opieranie się populistycznej presji, by zerwać z ideą jednolitego rynku. Prelegenci zwrócili uwagę, iż usługi stanowią lwią część unijnego PKB oraz zaznaczyli, że większe zaangażowanie po stronie decydentów spowoduje wzrost rynku na poziomie nawet 300–400 bilionów euro. Po ponad 25 latach jednolity rynek towarów i usług nie jest rzeczywistością idealną. Detaliści i hurtownicy w wielu państwach członkowskich nadal spotykają się z dyskryminacją. Aby uczynić jednolity rynek bardziej sprawiedliwym, zrównoważonym i konkurencyjnym w skali światowej, powinni mieć oni możliwość swobodnego pozyskiwania produktów z dowolnego miejsca w UE oraz zapewnienia europejskim konsumentom szerokiego asortymentu produktów, w dobrej jakości i konkurencyjnej cenie. Handel detaliczny i hurtowy działa na rzecz 500 milionów europejskich konsumentów, wychodząc stale naprzeciw ich rosnącym oczekiwaniom. Europejscy detaliści stoją dziś przed poważnymi wyzwaniami takimi, jak zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa czy zmiana modelu handlu. Jedynie silna UE, oparta na prawidłowo funkcjonującym i konkurencyjnym jednolitym rynku, jest nadzieją na rozwój europejskich liderów, którzy na arenie światowej będą mogli śmiało stawić czoła konkurentom z innych kontynentów.

Single Market Forum w Bukareszcie było ostatnim wydarzeniem organizowanym przez prezydencję rumuńską w Radzie Unii Europejskiej.

 

Informacja prasowa EuroCommerce:

https://www.eurocommerce.eu/media/170218/2019.06.24%20-%20Retail%20conference.pdf