POHID współorganizatorem Kongresu Konsument 2016

 POHID współorganizatorem Kongresu Konsument

POHID jest współorganizatorem Kongresu Konsument 2016, który odbędzie się 15 marca br. w Warszawie. Data nie jest przypadkowa, bowiem 15 marca przypada Światowy Dzień Praw Konsumenta. Tegoroczna edycja Kongresu nosi tytuł „Etyczny biznes bezpieczny konsument”.

Kongres Konsument 2016, organizowany przez Federację Konsumentów, to już drugie coroczne spotkanie różnych środowisk zainteresowanych zarówno rozwojem rynku i polskiej gospodarki, jak i podnoszeniem poziomu ochrony konsumenta. Ubiegłoroczna edycja była owocnym narzędziem wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań.

W budowaniu rynku prokonsumenckiego powinni uczestniczyć różni interesariusze – organizacje i instytucje pomagające i edukujące konsumentów, instytucje bezpośrednio nadzorujące rynek oraz przedsiębiorcy i organizacje reprezentujące ich. Przyjęta formuła Kongresu uwzględnia właśnie takie podejście do ochrony interesów konsumentów. Od roku obowiązują nowe przepisy konsumenckie, ale czekają nas również kolejne zmiany stanu prawnego, stąd pomysł stworzenia platformy praktycznej wymiany wiedzy i poglądów na temat funkcjonowania przepisów dziś i oczekiwań odnośnie przyszłości.

Otwarcia Kongresu dokona Kamil Pluskwa – Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. Następnie przewidziane są wystąpienia: przedstawiciela UOKiK oraz przedstawicieli współorganizatorów – Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

W trakcie Kongresu przewidziane są dwie sesje warsztatowe. W każdej sesji warsztatowej prowadzone będą równolegle w tym samym czasie 3 warsztaty, w których wezmą udział uczestnicy Kongresu, reprezentujący różne środowiska. Warsztaty poprowadzą specjaliści w danych tematach, a uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji, zadawania pytań, wymiany doświadczeń i wyrażania opinii. Ta formuła pozwala poznać stanowiska i opinie różnych środowisk – organizacji konsumenckich, pracowników samorządu, administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wnioski, opinie i dyskusje, które wywołały tematy poruszane na warsztatach, podsumowane zostaną w czasie Panelu Dyskusyjnego zatytułowanego „Cele i możliwości współpracy uczestników rynku w obliczu istniejących zagrożeń oraz nieuczciwych praktyk”. Dyskusja panelowa zapowiada się bardzo interesująco, bowiem udało się nam zaprosić gości reprezentujących różne środowiska i instytucje, a temat Panelu na pewno wywoła ożywioną wymianę poglądów.

Informacje na temat Kongresu można uzyskać pod adresem kongres@federacja-konsumentow.org.pl