POHiD na spotkaniu z MRPiPS

POHiD na spotkaniu z MRPiPS

W Centrum Partnerstwa Społecznego 5 kwietnia odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych, partnerów społecznych, związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczyło Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Wszystkie organizacje branżowe i partnerzy społeczni jednogłośnie wyrazili swoje stanowisko wobec niejasnych interpretacji Ustawy o ograniczeniu handlu, przygotowanej przez PIP i MRPiPS. Stanowisko POHiD poparli inni przedstawiciele organizacji. Partnerzy społeczni zwrócili przy tym uwagę na brak dialogu w RDS.

Resort oczekuje stanowiska branży handlowej i jej interpretacji zapisów, które będą dla MRPiPS podstawą do potencjalnej modyfikacji Q&A. Ministerstwo zapowiada kolejne spotkanie.