POHiD honorowym patronem XXII Targów Stacja Paliw

XXII Międzynarodowe Targi Stacja Paliw

POHiD objął honorowym patronatem Międzynarodowe Targi Stacja Paliw, organizowane od 22 lat przez Polską Izbę Paliw. Jest to najważniejsze wydarzenie dla kręgów biznesu paliwowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku odbędą się 13-15 maja w warszawskim centrum EXPO XXI.

Nowoczesne technologie, wyposażenie stacji benzynowych i myjni, najnowsze trendy sprzedażowe na rynku paliw oraz prognozy rozwojowe branży paliwowej to tylko niewielka część tego, co zostanie zaprezentowane w tym roku. Specjalnym wydarzeniem na Targach Stacja Paliw 2015 będzie rozstrzygnięcie konkursu Produkt Roku, który wyróżni najlepsze towary i usługi wystawy. Skierowany jest do firm, których oferty spełniają wymagania polskich przepisów, posiadają odpowiednie atesty, dopuszczenia, certyfikaty, zezwolenia na użytkowanie oraz wprowadzanie do obrotu. Wachlarz branż, w których działają uczestnicy konkursu jest szeroki i obejmuje m.in. transport towarów niebezpiecznych, instalacje, urządzenia, wyposażenie stacji i baz paliw oraz działalność pozapaliwową stacji. Komisję Konkursową tworzą znawcy sektora naftowego oraz przedstawiciele administracji państwowej.

Oferta Stacji Paliw 2015 to również spotkania z ekspertami, panele dyskusyjne, konferencje oraz warsztaty w ramach Akademii Przedsiębiorcy, której uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną w prowadzeniu własnego biznesu. Przede wszystkim jednak Targi Stacja Paliw to spotkanie ludzi w branży. Przez 22 lata ukonstytuowało się tu najlepsze towarzystwo biznesowe.

Stacja Paliw co roku wprawia w ruch branżę paliwową, a echa tego wydarzenia jeszcze długo rozchodzą się falami w kręgach biznesu. Tu nie opłaca się nie być.

Inwestycja w obecność na Targach Stacja Paliw to kropla, która później owocuje kontaktami i obszerną wiedzą na temat rynku, a w konsekwencji właściwymi kontraktami na następne lata. To miejsce, gdzie można „nabrać paliwa” na swoją biznesową drogę. Nie można przegapić tej Stacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Targów: http://www.targi.paliwa.pl/.