Misja POHiD

POHiD jest organizacją  pracodawców powstałą w maju 2000r. Członkami POHiD są największe sieci handlowe, które zainwestowały w Polsce 50 mrd Euro i stworzyły 200 tyś miejsc pracy.

Nadrzędnym celem organizacji  jest reprezentacja interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji środowiska gospodarczego. POHiD działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.

W ciągu 17 lat działalności POHiD w istotny sposób przyczynił się do powstania w Polsce zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do usprawnienia systemu artykulacji interesów środowiska gospodarczego zarówno w stosunku do instytucji publicznych.

POHiD jest motorem działań na rzecz poprawy uwarunkowań dla rozwoju handlu w Polsce poprzez interpretację i sposób implementacji prawa unijnego i nowych przepisów narodowych.

POHiD walczy z niejednolitą interpretacją przepisów i głównych barier w działalności operacyjnej handlu, które dotyczą wszystkich uczestników rynku handlowego bez względu na rodzaj formatu i podejmuje szereg inicjatyw i działań, poprzez dialog z władzą publiczną , konsultacje polityki inwestycyjnej, tworzenie prawa na rzecz całego sektora. Działania POHiD mają na celu usuwanie barier biurokratycznych, uproszczenia procedur i ułatwianie procesu inwestycyjnego dla całego sektora handlu w Polsce, ograniczenie kosztów pracy, głównie kosztów pozapłacowych.

POHiD jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz europejskiej organizacji branżowej EuroCommerce. Prezes POHiD Renata Juszkiewicz pełni funkcję Wiceprezydenta obu organizacji.