Łatwiej zatrudnić cudzoziemców

Łatwiej zatrudnić cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę profesji, w których wydanie zezwolenia na pracę przez wojewodę dla obcokrajowca nie będzie wymagało przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy.

Ich katalog znalazł się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 97 ze zm.). Przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku w wyjątkowych przypadkach.

MRPiPS proponuje, aby do listy wyjątków dodać 20 grup zawodowych, m.in. związane z budownictwem (murarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie) oraz branżą IT (np. programiści czy projektanci i administratorzy baz danych). POHiD przesłał swoje uwagi do wspomnianego projektu, wskazując na brak w katalogu profesji objętych ułatwieniami zawodów związanych z handlem, mimo iż handel boryka się z takimi samymi trudnościami na rynku pracy, jak np. budownictwo.