Konferencja „Czy jesteś przygotowany do zmian CLP?”

 

POHiD partnerem merytorycznym konferencji „Czy jesteś przygotowany do zmian CLP?”

 

POHiD objął patronatem konferencję „Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca już za chwilę!”, organizowaną 23 kwietnia br. przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno.

CLP (Classification, Labeling, Packaging) to rozporządzenie nr 1272/2008, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Weszło ono w życie w dniu 20 stycznia 2009, ale część jego zapisów obowiązywać będzie od 1 czerwca 2015 r. CLP wymaga od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin przed wprowadzeniem ich do obrotu.
Rozporządzenie dotyczy producentów, importerów, użytkowników i dystrybutorów substancji oraz mieszanin chemicznych, w tym wyrobów aerozolowych. Rozporządzenie CLP stawia branży nowe wyzwania – w wielu obszarach firmy mogą napotykać wiele komplikacji związanych z interpretacją wymagań rozporządzenia, których część jest niejasna, a część trudna do realizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać wystąpień gości specjalnych. Są to:

  • Sophie Mathieu – Menedżer ds. Technicznych I Naukowych, Europejskie Stowarzyszenie Detegentowe – A.I.S.E
  • Alain D’haese – Dyrektor Generalny, Europejska Federacja Aerozolowa – FEA.

Prelegenci, którzy wystąpią podczas konferencji, to doświadczeni eksperci reprezentujący przemysł, organizacje handlowe i konsumenckie oraz administrację:

  • dr Maria Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
  • Aleksandra Frączek – Wiceprezes Federacji Konsumentów
  • dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych
  • Dominik Pisarek – Specjalista w Oddziale Nadzoru Higieny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  • Iwona Poniatowska-Banaszek – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Produktowego – Grupa INCO SA
  • Luis Miguel Martin Tamames – Product Manager w firmie SIAM

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zwierający warunki uczestnictwa znajdują się na stronie organizatora www.czystepiekno.pl