Komunikat w sprawie decyzji VISA dot. obniżenia interchange

POHiD, jako organizacja reprezentująca środowisko nowoczesnego handlu, już 2000 roku podniosła sprawę zrównoważenia nadmiernie wysokich kosztów płatności kartami w Polsce.

 

Ogłoszona w dniu dzisiejszym decyzja VISA Polska dot. obniżenia od 1 stycznia 2013 r. poziomu interchange dla indywidualnych użytkowników kart VISA jest efektem wieloletnich działań środowiska handlu i akceptantów na rzecz urealnienia opłat za płatność kartami.   

 

Znaczące obniżenie  interchange przez VISA jest naszym zdaniem krokiem we właściwym kierunku, służącym rozwojowi obrotu bezgotówkowego w Polsce. Przyczyni się to do wzrostu ilości placówek akceptujących karty, a co za tym idzie do większej liczby transakcji dokonywanych kartami płatniczymi przez klientów indywidualnych.

 

Istotne obniżenie poziomu opłaty interchange przez jeden z systemów funkcjonujących na polskim rynku, nie gwarantuje niestety adekwatnych działań po stronie drugiego z systemów – MasterCard. Zachwiać to może rynkiem kart płatniczych, powodując wzrost udziału kart „droższych” dla akceptanta, za to chętniej wydawanych przez banki (jako że karty te będą im przynosiły większe dochody z tytułu opłaty intechange).

 

Dlatego uważamy, że pomimo dobrej woli systemu płatniczego VISA, regulacja kwestii interchange jest nadal konieczna, w celu zapewnienia równowagi na rynku kart płatniczych i dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego .