Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

W środę, 14 marca, podczas drugiego dnia Poland and CEE Retail Summit odbyła się debata pod hasłem: Gospodarka obiegu zamkniętego. Partnerstwo sieci handlowych, producentów FMCG i organizacji. W debacie uczestniczyli: Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, Wojciech Sokół z Tesco, Maciej Ptaszyński z PIH, Marek Borowski, prezes FPBŻ, oraz Gerjo Scheringa, CEO Euro Pool Group.

Państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do ponownego wykorzystywania surowców i zawracania ich do obiegu w postaci nowych produktów. Do 2030 r. recykling odpadów komunalnych powinien osiągnąć poziom 65 proc., odpadów opakowaniowych – 75 proc. To bardzo ambitne cele, które wymagać będą maksymalnego wykorzystanie wszystkich możliwych surowców. Zatem gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) musi stać się nie tylko modnym hasłem, ale faktycznie kształtować i modyfikować dotychczasowe zasady współpracy między wszystkimi graczami rynku.

– Zrównoważony rozwój i zrównoważone gospodarowanie zasobami to oczywisty element długofalowej strategii sieci handlowych. Jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie chcemy minimalizować potencjalny negatywny wpływ naszej działalności na otoczenie, w tym na środowisko naturalne – powiedziała Renata Juszkiewicz, rozpoczynając debatę.

Jednym z kluczowych zagadnień w tym zakresie jest m.in. troska o żywność i działania zmierzające do ograniczenia marnowania produktów spożywczych. Jest to istotny problem społeczny, ale – jak przypomniała prezes POHiD – według danych Eurostat za marnowanie żywności sprzedaż detaliczna i hurtowa odpowiedzialna jest jedynie w 5%, podczas gdy produkcja w 39%, a gospodarstwa domowe aż w 42%.

Podczas debaty przypomniano, że w Europie marnuje się 89 mln ton, a przeciętny Europejczyk wyrzuca 20-30% żywności zakupionej. Polska nie jest niestety wyjątkiem w tej statystyce. Ok. 9 mln ton żywności marnuje się rocznie w naszym kraju, a 35% Polaków przyznaje, że marnuje żywność.

Sieci handlowe bardzo aktywnie przeciwdziałają tym praktykom, angażując się zarówno w długofalowe kampanie edukacyjne skierowane do klientów, jak i poprzez działania charytatywne oraz stałe przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym.

Ale gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko troska o żywność, ale stałe współdziałanie całego łańcucha podmiotów – od producentów po konsumentów końcowych i świadome podejmowanie działań na rzecz otoczenia. GOZ – jak podkreślano podczas debaty – wymaga od firm nakładów finansowych w technologię i edukację pracowników.

Zrównoważony rozwój to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń. Ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy recykling odpadów to nasz obowiązek, wynikający z odpowiedzialności i za nasz biznes, i za planetę.