Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Podczas drugiego dnia X Jubileuszowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyła się debata „Handel wrażliwy na regulacje? Krajowe rozwiązania prawne a perspektywy branży”. Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, reprezentowała w debacie głos największych sieci handlowych i ich stanowisko wobec zmian legislacyjnych.

W dyskusji udział wzięli także poseł Adam Abramowicz, Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych, Wojciech Kruszewski z Lewiatana, Robert Krzak, wiceprezes Piotra i Pawła oraz przewodniczący Forum Polskiego Handlu, Marcin Snopkowski, dyrektor generalny w Lodziarniach Firmowych, a także Michał Tracz, prawnik z kancelarii DZP.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę była jedną z pierwszych kwestii podjętych przez panelistów. Zgodnie z niedawną opinią Ministerstwa Sprawa Zagranicznych projekt ustawy wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

MSZ w swojej opinii napisało, że „projektowana ustawa przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego zdefiniowaną w art. 1 lit. e) dyrektywy 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. W takim przypadku konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535”.

Dyskutujący wskazywali, że ratio legis projektu było pierwotnie zagwarantowanie pracownikom placówek handlowych dwóch wolnych niedziel w miesiącu, a to nie musi być regulowane ustawą o zakazie handlu, wystarczyłyby poprawki w kodeksie pracy.

Według Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur na 360 tys. sklepów pracujących w Polsce, tylko ok. 10 proc. będzie objętych zakazem handlu w niedzielę, więc proponowana ustawa nie rozwiąże problemu ochrony pracownika i jego czasu wolnego. Tymczasem obecny kształt ustawy będzie godził w te grupy, które pracują tylko w weekendy, np. w studentów, którzy pracując w soboty i niedziele są w stanie podjąć zajęcia na uczelni i jednocześnie zarabiać na życie.

Paneliści zaznaczali, że wiele jednostek i miejsc jest wyłączonych z zakazu (m.in. dworce kolejowe i autobusowe, stacje paliw, hale targowe, kwiaciarnie etc.) stawia pod znakiem zapytania równość w traktowaniu placówek handlowych i daje pole do pewnej uznaniowości w stosowaniu prawa.

Wiele krajów europejskich, które miały restrykcyjne prawo dotyczące handlu w weekendy stopniowo je liberalizuje. Na 28 krajów UE w 19 placówki handlowe są otwarte w niedziele.

Według badania KANTAR TNS aż 3/4 Polaków chce wolnych niedziel dla pracowników, ale bez wprowadzania zakazu handlu. A jedynie 36 proc. ankietowanych jest za zagwarantowaniem pracownikom wolnych niedziel poprzez wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu (więcej o badaniu na stronie >>).

Ale potencjalny zakaz handlu w niedziele to nie jest jedyne wyzwanie stojące przed rynkiem. Od 1 stycznia zaczyna obowiązywać ustawa wprowadzająca odpłatność za torby foliowe na zakupy, planowane są zmiany dotyczące ograniczeń w sprzedaży alkoholu, wprowadzenie podatku galeryjnego – jest wiele obszarów, które właśnie podlegają zmianom. Kondycja branży zależeć będzie zatem od aktów prawnych, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone w życie.

Paneliści wskazali także, że wiele różnych resortów wprowadza zmiany prawne i nowelizacje ustaw, które mają istotny wpływ – często pośredni – na branżę handlową. A długofalowe inwestowanie i rozwijanie biznesu wymaga przewidywalności prawa.

fot. Marek Misiurewicz / żelaznastudio.pl / portalspożywczy.pl