Firmy POHiD na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Firmy POHiD na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Firmy członkowskie POHiD uczestniczyły aktywnie w XVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Pod patronatem IKEA i Biedronki odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące istotny kwestii społecznych.

IKEA patronowała (i oczywiście brała udział) w debacie pod hasłem „Gospodarka obiegu zamkniętego i rola biznesu w kształtowaniu zachowań konsumentów”. Jest to kwestia, której IKEA poświęca wiele miejsca w swojej strategii i konsekwentnie realizuje ją w działalności operacyjnej. Kluczowe dla gospodarki obiegu zamkniętego jest zminimalizowanie zużycia surowców, a także wykorzystanie odpadów powstających nie tylko w procesie produkcji, ale również eksploatacji i stworzenie zamkniętej pętli procesów.

IKEA konsekwentnie dążący do popularyzacji GOZ, eliminując marnotrawstwo z całego łańcucha wartości, a przede wszystkim dbając, aby dzięki jej produktom klienci mogli gospodarować zasobami w bardziej zrównoważony sposób. GOZ w IKEA to konkretne procesy w obrębie trzech obszarów: działalności operacyjnej, projektowania i tworzenia produktów oraz zapewnienia im długotrwałej wartości.

Z tego względu firma wybiera wyłącznie zrównoważone surowce i materiały, korzysta z odnawialnych surowców, jak bambus i hiacynt wodny. Zgodnie z założeniami strategicznymi do 2020 r. meble będą produkowane meble z drewna z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council) lub z recyklingu. Do 2025 r., odpady drewniane i plastikowe pochodzące z lokalnych sklepów będą wykorzystywane jako surowce wtórne. IKEA jest pierwszą dużą firmą w Polsce, która uzyskała niezależność energetyczną dzięki farmom wiatrowym, a aż 92,5 proc. odpadów z działalności sklepów zostało przekazanych do recyklingu materiałowego i energetycznego.

Z kolei Biedronka patronowała dyskusji panelowej poświęconej problemowi marnowania żywności „Problem Food Waste – jak Europa radzi sobie z marnowaniem żywności?”. Jest to temat bardzo ważny społecznie, któremu handel poświęca od dawna wiele uwagi. Koncentruje się przy tym zarówno na optymalizacji dostaw i odpowiednim wykorzystaniu produktów, ale też na przekazywaniu żywności fundacjom i instytucjom charytatywnym, które ją do najbardziej potrzebujących.

Biedronka od dawna współpracuje w tym zakresie z Bankami Żywności czy Caritasem, traktując przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako priorytet w ramach swoich działań CSR. Podejmowane działania obejmują zarówno proces zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką i sprzedażą, jak i bezpośrednie przekazywanie żywności. W ramach współpracy z Caritas w zakresie dożywiania potrzebujących, Biedronka przekazała organizacji także samochody dostawcze wyposażone w chłodnie do przewożenia żywności.