Bezpieczna transakcja

Bezpieczna transakcja

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zainicjowały wspólną kampanię Bezpieczna transakcja, skierowaną do przedsiębiorców. Wśród partnerów społecznych tej inicjatywy jest także POHiD.

Kampania ma przede wszystkim cel edukacyjny, wielu przedsiębiorców – wedle danych resortu finansów – nie jest w ogóle świadomych, że mogą zostać wciągnięci w karuzelę podatkową bez swojej wiedzy i intencji, a tym bardziej nie są dla nich jasne mechanizmy potencjalnych nieprawidłowości podatkowych.

Tymczasem MF za jeden z priorytetów swojej działalności uznał ochronę legalnego biznesu, wsparcie uczciwych podatników, a także skuteczne przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej. Kampania Bezpieczna transakcja jest jednym z elementów tych działań. W ramach kampanii powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności transakcji, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji.

Jedną z kluczowych kwestii w kampanii jest promocja należytej staranności podatnika. Pod koniec kwietnia zakończyły się wspólne prace merytoryczne MF, KAS i organizacji społecznych (w tym POHiD), których efektem było wypracowanie „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. „Metodyka” ujednolica wskazówki dla całej administracji skarbowej dotyczące należytej staranności, a także określa rekomendacje dla KAS, uwzględniające te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów. Była to pierwsza wspólna inicjatywa merytoryczna resortu finansów i organizacji społecznych, zakończona wypracowaniem spójnego dokumentu z rekomendacjami. POHiD brał w niej udział od początku prac.

Kampania Bezpieczna transakcja jest wieloetapowa i skupiać się będzie nie tylko na kwestiach związanych z dochowaniem należytej staranności w obrocie gospodarczym czy mechanizmie podzielonej płatności (MPP), ale w kolejnych krokach będzie promować inne instrumenty i rozwiązania podatkowe.

Kampanię wspierają: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Rada Podatkowa Lewiatan, Związek Pracodawców BCC, Polska Izba Handlu, Polska Izba Paliw Płynnych, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Związek Importerów i producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – „Cyfrowa Polska”, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza.