APEL POHiD do Pana Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 17 listopada 2020 r.

Sz.P. Piotr Duda
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

APEL POHiD
ws. poparcia stanowiska
dot. przywrócenia handlowych niedziel w grudniu
List otwarty

Szanowny Panie Przewodniczący,
W trosce o bezpieczeństwo pracowników handlu i konsumentów, zwracam się do Pana – w imieniu firm członkowskich POHiD – z apelem o poparcie naszego stanowiska ws. przywrócenia handlowych niedziel w ostatnim tygodniu listopada oraz w grudniu br.

Różnimy się w kwestii niedziel handlowych, tym niemniej w tym szczególnym okresie powinniśmy wznieść się ponad te różnice i wspólnie zadbać o to, by przygotowanie świątecznych stołów i zakup prezentów odbyły się w maksymalnie bezpiecznych warunkach.

Z powodu wyłączenia z handlu znaczącej liczby niedziel i dni świątecznych (zaledwie 2 niedziele handlowe do końca roku, tj. 13 i 20 grudnia), Polacy zostaną skazani na dokonywanie tradycyjnych przedświątecznych zakupów w dni powszednie i soboty.

Większość klientów to osoby pracujące, które – z racji obowiązków zawodowych – nie są w stanie robić zakupów w dni powszednie. Jedyną alternatywą dla nich są soboty, kiedy to sklepy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, muszą radzić sobie ze zwiększonym ruchem klientów. Obawiamy się, iż obowiązujące ograniczenia spowodują zmniejszoną przepustowość handlu i będą prowadzić do powstawania przed sklepami olbrzymich kolejek, które zwiększają ryzyko transmisji zakażeń.

Stojąc na straży bezpieczeństwa pracowników handlu oraz konsumentów, wystąpiliśmy do Rządu z apelem o przywrócenie handlowych niedziel w ostatnią niedzielę listopada oraz w grudniu. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa w sklepach poprzez rozłożenie ruchu klientów na siedem dni w tygodniu, umożliwiając konsumentom i pracownikom ścisłe przestrzeganie reguł dystansowania społecznego.

Jako branża dołożyliśmy wszelkich starań, aby uchronić pracowników handlu i konsumentów przed zakażeniem COVID-19. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrożyły maksymalne środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny wykraczający ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a dla realizacji tego celu poniosły nakłady przekraczające 350 mln zł.

Zwracamy się z apelem do Pana Przewodniczącego o poparcie naszego stanowiska. Wierzymy, iż jedynie wspólne działanie przybliży nas do osiągnięcia najważniejszego dziś celu, jakim jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracownikom handlu i konsumentom.

Licząc na zrozumienie i pozytywną odpowiedź,
pozostaję z poważaniem

Renata Juszkiewicz
Prezes POHiD